Wysoka jakość oferowanych wyrobów to główny priorytet Zakładu Nasz Drób, który przyświeca nam od początku działalności. Wszystkie etapy procesu produkcji są zorganizowane w sposób gwarantujący konsumentowi zdrową, bezpieczną żywność najwyższej jakości. Bezpieczeństwo i wysoką jakość wyrobów gwarantuje wdrożony system bezpieczeństwa żywności HACCP, wdrożone standardy GMP i GHP oraz stały nadzór Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Ciągła kontrola przeprowadzana w czasie procesu produkcyjnego w połączeniu z surowcami najwyższej jakości przetwarzanymi na nowoczesnym parku maszynowym, przy uwzględnieniu nowoczesnych procesów technologicznych oraz profesjonalność zatrudnionej obsługi jest gwarantem, że wyroby wytwarzane w naszym zakładzie są bezpieczne dla konsumenta i charakteryzują się najwyższą jakością.

Mięso drobiowe jest produktem niezwykle popularnym i przez to poszukiwanym na rynku. Wiąże się to m.in. z jego wartością odżywczą, bowiem mięso drobiowe jest źródłem pełnowartościowego białka zwierzęcego. Według wzorca zalecanego przez FAO/WHO wartość biologiczna mięsa kurcząt jest równoważna wartości białka mleka. Poza niekwestionowanymi walorami odżywczymi mięso drobiowe wybierane jest przez wielu konsumentów ze względu na delikatny smak, niską wartość energetyczną oraz krótki czas przygotowania.

Duża popularność mięsa drobiowego może być pokusą, do zwiększenia bądź przyspieszenia produkcji co przełożyć się może na jakość wyrobów, które trafiają do sprzedaży. Aby zapewnić bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych produktów współpracujemy ze stałymi fermami drobiu, dokonując jednocześnie okresowej kontroli dostarczanego drobiu na podstawie przeprowadzanych badań laboratoryjnych oraz jakości pozyskanego mięsa. Standardy naszych hodowców obejmują całkowity zakaz dodawania do paszy antybiotyków, hormonów i stymulatorów wzrostu. Odpowiednie krzyżówki towarowe piskląt kurczęcych w połączeniu z właściwym żywieniem drobiu oraz respektowanie zasad dobrostanu zwierząt na każdym etapie produkcji (zaczynając od fermy na procesie uboju kończąc) gwarantują, że produkty drobiowe z naszego zakładu są zawsze bezpieczne i posiadają niezmienną najwyższą jakość.

Misją naszej firmy jako producenta wyrobów wędliniarskich oraz mięsa drobiowego jest ciągłe dążenie do zaspokojenia rosnących wymagań Klientów w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności. Pragniemy, aby nasza Firma kojarzyła się ze smaczną, zdrową żywnością pozyskiwaną i wytwarzaną na czystych ekologicznie terenach Mazowsza i Lubelszczyzny.

Nasze cele realizujemy poprzez:

Przestrzeganie i monitorowanie na każdym etapie procesu produkcji (ubój, rozbiór oraz przetwórstwo) zasad systemu GMP oraz GHP.
Utrzymywanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu HACCP.
•    
Ciągłe monitorowanie parametrów, od których zależy bezpieczeństwo oraz wysoka jakość wytwarzanych wyrobów.


Ciągły rozwój firmy, poprzez zwiększanie efektywności poszczególnych procesów produkcyjnych, poszukiwanie nowych rozwiązań i prowadzenie działalności tak aby przynosić firmie możliwości ciągłego inwestowania.


Oferowanie nowych produktów, stawianie sobie nowych wyzwań i dążenia do ciągłego doskonalenia oferowanego asortymentu zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klientów.
Systematyczne szkolenie personelu w zakresie standardów jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych wyrobów.
Zmniejszenie wpływu działalności na środowisko naturalne poprzez podnoszenie ekologicznej świadomości i postawy pracowników Firmy.


„Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań” (E. Deming)
– następnym rozwiązaniem pozwalającym na utrzymanie i doskonalenie najwyższej jakości wytwarzanych przez Firmę wyrobów jest planowana na pierwsze półrocze roku 2015 certyfikacja International Food Standard (IFS).